fbpx
odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti v rámci dědictví

Dědictví není jen o získání majetku, ale také o jisté dávce byrokracie, jejíž součástí je mimo jiné i odhad ceny nemovitých věcí. Ten je naprostou nezbytností, když se o dům, byt, nebytový prostor nebo třeba chalupu má dělit více dědiců. Zároveň se z odhadu vypočítává odměna notáři, který má dědické řízení na starosti.

Jak probíhá odhad děděných nemovitých věcí

Zatímco u movitých věcí stačí, když dědicové vydají k hodnotě souhlasné prohlášení, u nemovitostí je potřeba cenu odborně odhadnout, a to ke dni úmrtí zůstavitele (člověk, po kterém se dědí).

Nebojte se, nemusíte už předem vyčíslovat, kolik vás bude stát znalecký posudek od soudního znalce. Pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti v rámci dědictví postačí kvalifikovaný makléř. Při stanovení ceny zohledňuje kromě jiného dispozici domu či bytu, jeho výměru, vybavení, lokalitu, v níž se nemovitost nachází, a další plusy a minusy. Makléř nahlíží do cenových map i specializovaných databází, kam veřejnost běžně nemá přístup.

Když už vám bude odborník dělat odhad, vyplatí se s ním i nadále zůstat v kontaktu pro případ, že byste chtěli nemovitost prodat, například kvůli rozdělení utržených peněz mezi dědice.

Dědické řízení ve 4 krocích

Dozvěděli jste se, že vám váš zesnulý blízký odkazuje nemovitost? Pak vás čeká dědické řízení, které vám teď popíšu ve 4 krocích:

  1. Zahájení řízení notářem – notář je dědicům přidělený a to proto, aby byla zachována nestrannost. Tato osoba bývá povolána zpravidla z místa trvalého bydliště zůstavitele (podle sídla okresního/obvodního soudu, který vede pozůstalostní řízení). Pokud tedy bydlíte v Praze a dědíte dům po dědečkovi z Poděbrad, předvolá si vás většinou poděbradský notář. Nejdříve půjde o předběžné šetření, na které se nemusí dostavovat všichni. Stačí zástupce, který dobře zná majetkové i rodinné poměry.
  2. Zjištění okruhu dědiců – toto je také práce notáře. Ten bude zjišťovat, zda existuje závěť, dědická smlouva a k tomu i případná listina o vydědění. Pak dá dohromady potenciální dědice a prověří je v centrální evidenci obyvatel.
  3. Předložení potřebných dokumentů – od roku 2014 není nutné notáři předávat znalecký posudek, bude od vás ale potřebovat soupis nemovitého majetku s odhadní cenou. Notář si také ověří informace o děděné nemovitosti na katastru nemovitostí. Jeho úkolem je navíc oslovit pojišťovny a banky. Je možné, že tam přijde na dluhy, které budou součástí dědictví. Je-li účet v bance vedený na jméno zůstavitele, do skončení dědického řízení ho banka zablokuje.
  4. Konečné jednání – než k němu dojde, uplynou od předběžného šetření zhruba dva měsíce. Ovšem právě teď půjde o setkání, kterého by se měli zúčastnit všichni dědicové. Bude se totiž dělit majetek (vypořádá se dědictví). Na závěr jednání mohou dědicové uzavřít s notářem dědickou dohodu a rozejít se domů.

Komplikovanější situace, které vás mohou potkat

Ne vždy je dědictví spojeno s úctou a souhlasným pokyvováním všech zúčastněných. Setkat se můžete i se situacemi, které vám celé řízení zkomplikují. Podívejme se na příklady:

  • Dědicové se u notáře nedohodnou – ano, dohoda o tom, kdo co a kolik dostane, je sice ideálním řešením, ne vždy jsou k ní ale dědicové ochotni přistoupit. Pokud dohodu o rozdělení majetku nepředloží, notář dědictví rozdělí buď podle pořízení pro případ smrti, či podle zákonných podílů.
  • Dědictví družstevního bytu – nedělí se přímo samotný byt, ale členský podíl v družstvu. Přednostní právo na dědictví družstevního bytu mají manžel a děti. Pokud je dědiců více, je namístě, aby se písemně dohodli, kdo z nich bude mít právo k nájmu družstevního bytu a vypořádá se s ostatními (finančně či jinak dle dohody). Dobrým řešením je družstevní byt prodat a všechny utržené peníze si rozdělit rovným dílem. Pokud nenajde více dědiců společnou řeč, do hry bude muset vstoupit soud.
  • Dědictví nemovitosti, v níž bydlí podnájemník – jedním z řešení je nabídnout podnájemníkovi, aby družstevní byt za úplatu převzal na sebe. Tím pádem by se stal nájemníkem družstevního bytu. Utržené peníze by si dědicové rozdělili. Pokud by některý z dědiců chtěl družstevní byt sám využívat, doporučuji uzavřít dohodu jak s ostatními, tak s podnájemníkem, kterému by dal dostatek času k vystěhování.

Kdo si počká, ten se dočká

Dědické řízení není hotové raz dva. Spoustu informací si musí zjišťovat sami dědicové, ale i notář, makléř, v krajním případě i soud. Proces si žádá řadu dokumentů a dokladů o hodnotě majetku. Počítejte s několikaměsíčním martyriem, které vás bude stát čas a zřejmě i nějaké ty nervy. Komplikované případy pozůstalostních řízení však mohou trvat i mnoho let.

Statistiky ukazují, že většina dědických řízení je vyřízena do čtyř měsíců ode dne, kdy notář obdrží váš případ. Delší dobu vyřízení dědictví očekávejte, pokud jsou do procesu začleněni nezletilí dědicové. V tu chvíli totiž musí do řízení vstoupit ještě opatrovnický soud. Průtahy s sebou přináší i dědic, kterého se nedaří nalézt, nebo předmět dědictví za hranicemi České republiky.

Robin Dvořák

Realitní makléř ISO 17024
Odborný garant projektu

TOP realitní makléř ve společnosti RE/MAX. Díky více jak 13 letým zkušenostem, lásce k technologiím a psychologii, učí makléře i samoprodejce chytré realitní strategie. Jak prodat nemovitosti rychleji, bezpečněji a za nejvyšší cenu.

0
+
Let zkušeností
0
+
Úspěšných transakcí
0
+
Spokojených klientů
Komentáře