fbpx

Jak se dědí společné jmění manželů a jaké poplatky vás čekají

Součástí společného jmění manželů je nejen movitý a nemovitý majetek, ale také veškeré dluhy a pohledávky, které vznikly manželům společně. Tak to podle zákona je a přes to nejede vlak. O výjimku se ovšem můžete postarat, a to díky předmanželské nebo manželské smlouvě. První, jak už název napovídá, vzniká před uzavřením manželství, druhá až během něj. Do společného jmění manželů (SJM) pak nepatří ještě to, co jmenovitě jeden z nich zdědil nebo dostal darem.

My se teď v článku zaměříme na různé situace, které souvisejí se SJM.

Předmanželská smlouva může ochránit dědice

Předmanželská smlouva rozhodně není listina, kterou byste svého partnera před svatbou měli urazit. Naopak – společný majetek se v ní dá nejen zúžit, ale i rozšířit. 

Přestože do SJM nespadají věci, které jeden z manželů zdědil nebo dostal darem, díky předmanželské či manželské smlouvě se to dá změnit. Pokud tedy žena zdědila dům po babičce, může jej ve smlouvě zapsat do SJM.

Jaké poplatky manžela dědice neminou

Pokud jeden z manželů v době manželství cokoliv zdědí, nemusí hradit dědickou daň. Ta zanikla s příchodem roku 2014. Je ale nutné zaplatit poplatek notáři, který dostane dědické řízení na starosti. Výše takového poplatku může být různá, vždy se vypočítává z výše hodnoty zděděného majetku. Pravidla stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Pak už dědic nic neplatí, tedy pokud se nedá do pře s ostatními dědici natolik, že bude muset zasáhnout soud. Ten totiž stojí nemalé peníze.

Je-li součástí dědictví v rámci SJM nemovitost o hodnotě větší než 5 milionů korun, je nutné ohlásit její získání finančnímu úřadu. Jestli tak neučiníte, čeká vás další placení, tentokrát ale půjde o pokutu.

„Tohle dědictví nechci“ aneb jak se zřeknout nechtěného

Pokud se dá dědictví srovnat s danajským darem, lze se ho zřeknout. Bývá to tak hlavně v případě, kdy dluhy převyšují hodnotu majetku. Než ale před notářem vyslovíte své úlevné „odmítám“, zjistěte si, jestli nejste jako dědic napsaný v dědické smlouvě. Tu totiž neobejdete. Jakmile jste tam napsaní, nevyhnete se tomu, co vám podle zákona náleží. Ani dluhům.

Není vaše jméno v dědické smlouvě nebo taková smlouva neexistuje? Pak lze dědictví odmítnout dvěma způsoby:

  1. Oznamte to soudu – ústně při jednání nebo zašlete písemné prohlášení. Musíte to ale stihnout do jednoho měsíce od chvíle, kdy jste dostali od soudu informaci o možnosti dědictví odmítnout. Bydlíte-li v zahraničí, máte čas 3 měsíce.
  2. Vzdejte se dědictví ve prospěch někoho jiného – ať už se jedná o dědictví v rámci SJM nebo jakékoliv jiné, můžete ho přepsat klidně na sestru, bratra, tetu, strýce, ale i člověka, který se zůstavitelem neměl nic společného. Samozřejmě dotyčný musí souhlasit. Ani tento akt se neobejde bez prohlášení přímo před soudem.

Pohádkové „co peklo schvátí, to už nikdy nenavrátí“ si zapamatujte pro případ, že byste se zřekli dědictví a pak jste si to rozmysleli a chtěli ho zpět. To už bohužel nepůjde. Nepřipadá v úvahu ani to, že byste se zřekli jen části dědictví (např. dluhů) a nechali si druhou část (majetek). Podmínky si zkrátka nebudete moci klást.

Náhradní řešení v případě dluhů – soupis pozůstalosti

Dědíte a jej vám sděleno, že součástí dědictví jsou i dluhy zůstavitele? Pak vás může ochránit výhrada soupisu pozůstalosti. O tom vás notář musí výslovně poučit. Díky tomuto chytrému dokumentu může dědic zaplatit dluhy jen do výše veškerého majetku zemřelé osoby a pak ani korunu navíc. Má to ale svá pravidla:

  • soupis pozůstalosti nechte za poplatek vyhotovit notáře,
  • doručte ho na soud do 1 měsíce od chvíle, kdy vás o této možnosti soud písemně informoval,
  • pokud v soupisu neuvedete poctivě veškerý majetek z pozůstalosti a věřitel vám na to přijde, budete muset zaplatit naprosto všechny dluhy.

PRO ZAJÍMAVOST: Soupis pozůstalosti může se souhlasem soudu nahradit společné prohlášení dědiců nebo seznam pozůstalostního majetku sepsaný správcem pozůstalosti, který všichni dědici potvrdí.

Pohled z jiného úhlu: zánik SJM úmrtím jednoho z manželů

Stejně jako u rozvodu zaniká společné jmění manželů také úmrtím jednoho z nich. V tomto případě má pozůstalý manžel jako první právo na veškerý majetek včetně toho, který byl darovaný nebo zděděný. Samozřejmě i tady platí výjimka v případě předmanželské smlouvy, manželské smlouvy, závěti nebo dědické smlouvy.

Pokud se tedy stane, že jeden z manželů zemře, případ dostane na starosti notář. Ten v rámci dědického řízení rozdělí společný majetek i dluhy manželů podle zásad o vypořádání SJM a teprve poté se výsledný podíl zemřelého manžela rozděluje mezi jeho dědice.

Pohled z dalšího úhlu: zemřou oba manželé

Toto se opravdu nestává často, ale zároveň se podobná situace nedá vyloučit. Příkladem, kdy oba manželé zemřou současně, může být například tragické úmrtí při autonehodě nebo např. požáru.

V tuto chvíli je nasnadě otázka, kdo zdědí majetek (a samozřejmě i dluhy) ve společném jmění těchto manželů? Postupuje se podle zákona, který jasně stanoví třídy. Shrňme si ve stručnosti tyto třídy i s dědici:

  1. Manžel a děti zůstavitele a po nich jejich potomci.
  2. Manžel či partner žijící alespoň 1 rok ve společné domácnosti, rodiče.
  3. Sourozenci, případně jejich děti.
  4. Prarodiče zůstavitele.
  5. Rodiče prarodičů.

Svoboda volby: dělit se můžete, ale také nemusíte

To, co jste zdědili nebo dostali darem, patří výhradně vám. A to i v případě, že jste vstoupili do manželství. Záleží jen na vás, jak s tímto movitým či nemovitým majetkem naložíte. Můžete si ho ponechat jen pro sebe (a bude celý váš i po případném rozvodu) nebo ho vepsat do společného jmění manželů (pak se o něj budete s protějškem dělit na půl). Co nechcete dopustit nebo naopak hodláte stvrdit, zajistěte smluvně a nechte ověřit notářem.

Robin Dvořák

Realitní makléř ISO 17024
Odborný garant projektu

TOP realitní makléř ve společnosti RE/MAX. Díky více jak 13 letým zkušenostem, lásce k technologiím a psychologii, učí makléře i samoprodejce chytré realitní strategie. Jak prodat nemovitosti rychleji, bezpečněji a za nejvyšší cenu.

0
+
Let zkušeností
0
+
Úspěšných transakcí
0
+
Spokojených klientů
Komentáře