fbpx
druzstevni byt

Dědictví družstevního bytu: na dědice přechází nájem, práva i povinnosti

Kdo zdědí družstevní byt, fakticky není jeho vlastníkem. Tím stále zůstává družstvo. Po zůstaviteli dědic získává pouze družstevní podíl a právo nájmu konkrétní bytové či nebytové jednotky, která se k podílu váže.

Jeden dědic versus více dědiců

Podmínky, podle kterých se dědí družstevní podíl, určuje nový občanský zákoník. Pokud je družstevní byt ve společném nájmu manželů, automaticky ho po smrti zůstavitele dědí pozůstalý manžel. Jste-li jím právě vy, myslete ale na velké „ALE“, které je s vaším dědictvím spojeno. Pokud totiž existuje více právoplatných dědiců, manžel má právo v družstevní bytě zůstat, ovšem musí se finančně vypořádat s ostatními.

Jestliže družstevní byt nebyl ve společném nájmu manželů, přechází členský podíl rovnou na dědice. Je-li jich opět víc, doporučuji, aby společně sepsali a podepsali dohodu o rozdělení dědictví.

Dědicové si umí situaci ztížit

  1. Nikdo z dědiců o družstevní podíl nestojí – může se stát, že v družstevním bytě nechce nikdo z dědiců žít. Pak doporučuji družstevní byt (respektive nájem v družstevním bytě na dobu neurčitou) prodat a utrženou sumu si rozdělit rovným dílem.
  2. Více dědiců není schopno se domluvit – nejde o žádnou výjimkou, že dědicové nenajdou společnou řeč a není tak jasné, kdo v bytě zůstane a převezme členský podíl a kdo bude vyplacen. Pro účely správy družstevního bytu, který je vlastněn v režimu spoluvlastnictví, by si do budoucna dědicové jako spoluvlastníci museli zvolit jednoho z nich, který pak zastává úlohu správce (jedná se o tzv. správce společné věci). Spoluvlastník (správce) pak zbylé spoluvlastníky družstevního bytu ve vztahu k družstvu zastupuje. V praxi to znamená, že hlasuje na členské schůzi, jedná s představenstvem družstva apod. Stejně tak spoluvlastníci mají v běžných poměrech právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, který s družstevním podílem souvisí.
  3. Dohoda mezi dědici existuje, ale někdo ji napadne – jestliže některý z dědiců nesouhlasí s obsahem dohody, soud tuto dohodu neschválí a rozhodne striktně buď podle pořízení pro případ smrti, či podle zákona. Pokud se ukáže, že zde existuje spor o dědické právo, má dědic s nejslabším dědickým právem (toto vyhodnocuje notář) právo na podání žaloby k soudu. V tomto případě bych ale důrazně doporučil obrátit se na právníka, aby posoudil opodstatněnost takového postupu.

Dědicové neexistují. Co s tím?

V případě, že neexistuje žádný dědic, patří družstevní podíl státu. Ten zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V praxi to vypadá tak, že ve finále stát převede družstevní podíl na cizí osobu, která se stane členem družstva a bude v družstevním bytě žít nebo ho dále pronajímat.

Daň neplatíte, poplatek notáři ano

Od roku 2014 není nutné platit dědickou daň. Dědictví je totiž bezúplatný příjem. Nezapomeňte ho ale uvést do daňového přiznání.

Kdyby šlo o dědictví bytu v osobním vlastnictví, bylo by nutné doložit změnu majitele s kupní smlouvou a odhadovanou cenou v den úmrtí zůstavitele na katastru nemovitostí. V případě družstevního bytu jde ale jen o převod družstevního podílu. Žádný znalecký posudek není potřebný. Výše obvyklé tržní ceny ale nutná je. Právě z ní se totiž vypočítá odměna notáři, který má dědické řízení na starosti.

Cenu družstevního podílu lze stanovit následujícími způsoby:

  • Souhlasné prohlášení dědiců – u jednoho dědice je to jednoduché. Pokud je více dědiců, stačí, aby písemně odsouhlasili částku, na kterou si družstevní podíl cení.
  • Dobrozdání realitní kanceláře – další možností je oslovení realitního makléře, který uvede notáři obvyklou cenu, tedy tu, která je srovnatelná s cenami podobných družstevních bytů v dané lokalitě. V úvahu makléř bere i další podrobnosti, např. velikost bytu, jeho stav, výši anuity apod.
  • Znalecký posudek – jak jsem uvedl výše, u družstevního bytu není nutný. Může se ale stát, že si ho v případě sporu dědiců notář vyžádá. Jde ale spíše o výjimečnou situaci.

Jak probíhá dědické řízení u družstevního bytu

Pokud zemře člověk, který má členský podíl v družstvu, měl by dědic požádat družstvo o souhlas k převzetí svého nového podílu. Není to ale bezpodmínečně nutné, jde spíše o lidskou slušnost a jakousi jistotu, že má nový člen písemné potvrzení a klid na duši. Nikdy se nemůže stát, že by představenstvo nesouhlasilo.

Co s družstevním bytem zdědíte

Součástí dědictví je jak nájem k družstevnímu bytu, tak práva a povinnosti s ním spojené.

Práva

  • Právo na uzavření smlouvy o nájmu.
  • Právo na stanovení nájmu v případě dalšího pronajímání bytu.

Povinnosti

  • Hradit náklady na opravy či rekonstrukce domů, v nichž se nachází družstevní byt.

Neznalost zákona neomlouvá, ale tady jsou nesrovnalosti

V případě dědictví družstevního podílu není radno sázet na svou intuici. A vlastně ani na zákon. Protože právě ten si v některých bodech týkajících se této problematiky protiřečí. Nenechte proto nic náhodě a radši oslovte notáře, který má zkušenosti a poskytne vám veškeré služby od A až po Z.

Robin Dvořák

Realitní makléř ISO 17024
Odborný garant projektu

TOP realitní makléř ve společnosti RE/MAX. Díky více jak 13 letým zkušenostem, lásce k technologiím a psychologii, učí makléře i samoprodejce chytré realitní strategie. Jak prodat nemovitosti rychleji, bezpečněji a za nejvyšší cenu.

0
+
Let zkušeností
0
+
Úspěšných transakcí
0
+
Spokojených klientů
Komentáře