fbpx

3 způsoby, jak při rozvodu zvládnout vypořádání společného jmění manželů

Dříve bezpodílové spoluvlastnictví, nyní společné jmění manželů. Tím se budete muset při rozvodu zabývat, ať chcete, nebo ne. Cílem je rozdělit si majetek nabytý za společného manželství buď podle vaší dohody, nebo rovným dílem.

V případě, že vaše manželství už neklape a rozvod klepe na dveře, určitě budete chtít, abyste se svým protějškem zvládli majetkové vypořádání bez stresu a nepříjemností. Pak je dobré se na to předem připravit. Existují 3 možnosti, jak si movité i nemovité věci rozdělit. Na ty se v článku podíváme detailněji.

Co vlastně spadá do SJM

Než se pustíme do metod rozdělování majetku při rozvodu, upřesníme si, co vlastně patří do společného jmění manželů (SJM). Možná totiž máte představu, že si při vypořádání můžete jedině polepšit. Omyl – do SJM totiž patří i veškeré společně nabyté dluhy. Pokud jste schopni si je rozdělit, postačí vám písemná dohoda s vašimi podpisy. Není mezi vámi komunikace v pořádku? Nechte zasáhnout soud.

Dále do SJM spadají:

 • Půjčky – má se to s nimi stejně jako s dluhy. Buď si je tedy rozdělíte podle dohody, nebo za pomoci soudu. Chcete-li do toho jít sami, je možné veškeré půjčky „rozkrojit“ na půl a doplatit je např. z prodeje nemovitosti. Půjčky také může převzít jeden z manželů s tím, že za ně dostane odpovídající část SJM.

Pokud si jeden z páru vzal půjčku bez vědomí toho druhého, jde tento dluh za ním osobně. Nemůže být vymáhán na tom, kdo o něm neměl tušení. Dotyčný ale musí učinit vůči věřiteli výslovnou výhradu bezodkladně poté, co se o tom dozví. Situace ale není tak jednoduchá, v zásadě se většinou stává, že dluhy převzaté za trvání manželství obvykle spadnou do SJM. Vypořádání o dluzích spadajících do SJM vyžaduje souhlas věřitele, jinak je účinné pouze mezi manžely.

 • Vyhrané peníze – představme si například situaci, kdy pan Kučera ve sportce vyhraje pohádkových 10 milionů korun. Manželce se sice nezmínil, že sází sportku, ovšem ta má na polovinu výhry nárok. Vyhrané peníze totiž spadají do SJM. Leda by pan Kučera a paní Kučerová uzavřeli předem předmanželskou smlouvu, v níž by jasně uvedli, že se výhry nebudou dělit.
 • Hypotéka – nejčastěji manželé řeší vyrovnání prodejem nemovitosti. Z utržených peněz splatí zbytek hypotéky a zůstatek si rozdělí na půl. Tady si ale dejte pozor na případný sankční poplatek za předčasné splacení úvěru. Další možností je prodej domu či bytu zatíženého hypotékou. Počítejte s tím, že si banka bude prověřovat bonitu kupujícího. Musí si být jistá, že bude schopen nabytou hypotéku platit. Pokud například manžel vezme hypotéku na svá bedra a zůstane na placení sám, bude banka jeho schopnost splácet taktéž ověřovat.
 • Podíl ve společnosti jednoho z manželů – místo Kučerů si představme manžele Markovi. Pan Marek v době, kdy už byl s paní Markovou ženatý, založil firmu, která nyní dobře prosperuje. V případě rozvodu má podle občanského zákoníku paní Marková nárok na část společnosti, i když v ní nehrála žádnou roli. Podíl v obchodní společnosti je totiž také součástí SJM. Týká se samozřejmě i vkladové povinnosti, která by paní Markové po rozvodu ve společnosti vznikla. Protože je tento předmět SJM poměrně komplikovaný, doporučuji předmanželskou smlouvu.

Co do společného jmění manželů nepatří

Je řada věcí, o něž se v rámci rozvodu dělit rozhodně nemusíte.

 • Věci osobní potřeby – sem patří například hygienické potřeby, oblečení, hodinky, šperky.
 • Dary a dědictví – pokud paní Matásková zdědila nebo dostala darem dům po babičce ještě před svatbou nebo i během manželství s tím, že obdarovaným byla výlučně ona, nemá pan Matásek na nic z toho nárok. Pokud ale dědí nebo získávají dům darem oba, spadá nemovitost do SJM a pár už se při rozvodu dělit musí.
 • Movité i nemovité věci nabyté před svatbou – vraťme se k Matáskům. Představte si situaci, kdy pan Matásek koupil před svatbou automobil nebo paní Matásková chatu za Prahou. V tomto případě jde o závazek pouze jednoho z manželů, kterému majetek patří a který za něj musí osobně i platit případné daně nebo jiné poplatky.
 • Náhrada nemajetkové újmy – způsobí-li některý z manželů někomu újmu (např. na zdraví), veškeré povinnosti z toho vyplývající jdou za ním a nejsou součástí SJM.
  Majetek nabytý za výlučné prostředky jednoho z manželů – pokud si jeden z manželů ze svých uspořených peněz koupí např. motorku, jde o jeho výlučný majetek, který nezahrnujeme do SJM.
 • Ostatní majetek určený smlouvou – jde o majetek, který je zaznamenán např. v notářském zápisu nebo v rozhodnutí soudu.

Předmanželská smlouva: můžete to mít černé na bílém

I když se na začátku manželství zdá být všechno růžové a zalité sluncem, vyplatí se investovat cca 4 až 5 tisíc korun do předmanželské smlouvy. Díky ní je možné společný majetek přesně určit. Tato smlouva může být uzavřena i v manželství, pak se jedná o smlouvu manželskou.

Písemná dohoda je dnes nutností

A teď už k první možnosti, jak si rozdělit majetek, který je součástí společného jmění manželů. Dohoda je ta nejlepší varianta pro obě strany. S ní se rozvod obejde bez komplikací a tahanic. A teď několik pravidel, které se s dohodou pojí:

 • Musí mít písemnou formu,
 • musí na ní být úředně ověřené podpisy obou manželů,
 • pokud jsou součástí nemovitosti, je potřeba zápis do veřejného seznamu (jinak nastane fikce vypořádání po 3 letech).

Výhody této varianty

 • Levnější varianta než soudní cesta – platíte jen náklady na úřední ověření podpisů a eventuální návrh na vklad do katastru nemovitostí,
 • nejklidnější způsob vypořádání,
 • nejrychlejší průběh rozvodového řízení.

Nevýhody této varianty

 • Komu budou svěřeny děti do péče, stejně musí rozhodnout soud,
 • pokud se v dohodě jeden z manželů zaváže převzít dluhy, musí být schopen je splácet – ideální je, když se zároveň stane výlučným vlastníkem majetku, aby jím mohl ručit.

Soudní vyrovnání je dražší a náročnější

Návrh na soudní vyrovnání připadá v úvahu ve chvíli, kdy jde veškerá rozumná komunikace mezi partnery stranou. Lze k němu přistoupit i v době maximálně do 3 let od oficiálního rozvodu. V soudním řízení hrají exmanželé role žalovaného a žalobce, protože návrh k soudu vždy podává jeden z nich.

V tomto řízení je třeba vypořádat všechny majetkové hodnoty. Je ale na účastnících, aby je řádně označili k vypořádání.

Výhody této varianty

 • Soud rozhodne spravedlivě za manžele, kteří nejsou schopni se dohodnout,
 • soud vždy rozhoduje v zájmu nezletilých a nezaopatřených dětí.

Nevýhody této varianty

 • Nejkomplikovanější spor s nejistým výsledkem – toto platí obzvlášť, pokud jsou přítomny zvláštní okolnosti (např. domácí násilí, obchodní závod, pokud některý z manželů nakládal s majetkem bez souhlasu druhého atd.),
 • extrémní zdlouhavost, náročnost,
 • vysoké náklady na právní zastoupení – zatímco sepis dohody o vypořádání může stát cca 10 až 20 tisíc korun (samozřejmě dle náročnosti), u soudního sporu se mohou náklady vyšplhat na desetitisíce až statisíce korun, protože je zde velmi vysoká tarifní částka. I tak ale soudní řešení v případě sporných okolností mohu jen doporučit.

Zákonná domněnka: když se 3 roky nic neděje

Zákonná domněnka (fikce vypořádání) přichází na řadu v případě, že k vypořádání společného jmění manželů nedojde do 3 let od právní moci o rozvodu. Majetek, který manželé nabyli a sdíleli, automaticky rozdělí zákon. Hmotné movité věci budou patřit tomu, kdo je výlučně užívá pro svou potřebu nebo rodinu. Ostatní movité věci, dluhy a nemovitosti exmanželé nadále budou vlastnit na půl (podílové spoluvlastnictví). 

Existuje ale výjimečná situace, kdy stát (soud) automaticky nerozdělí majetek na polovic. Jde o případy, kdy jeden z manželů vedl zahálčivý život, nestaral se o chod domácnosti, nechodil do práce nebo třeba rozhazoval společné peníze.

Výhody této varianty

 • Je jasné, jak bylo SJM vypořádáno.

Nevýhody této varianty

 • Pokud není jasné, zda věci, o kterých se rozhoduje, nebyly v den rozvodu součástí SJM, mohou nastat spory,
 • náklady na vedení eventuálního sporu o vypořádání, pokud se bývalí manželé nesmíří s fikcí vypořádání, mohou být opravdu velmi vysoké.

Závěrem – nebuďte na to sami

Pokud rozvod postihne i vás, v rámci vypořádání společného jmění manželů vás může potkat dokazování, komu co patří. Je jasné, že po nějakých 15 letech už těžko dohledáte účtenky, smlouvy a detailní informace o toku peněz ve vaší domácnosti. Za této situace doporučuji uzavření dohody o vypořádání, neboť absolvování soudního řízení je nejen finančně náročné, ale zejména obrovsky stresující. Abyste si ušetřili nervy, můžete se obrátit na odborníka z oboru, který vás provede celým procesem dělení majetku.

Robin Dvořák

Realitní makléř ISO 17024
Odborný garant projektu

TOP realitní makléř ve společnosti RE/MAX. Díky více jak 13 letým zkušenostem, lásce k technologiím a psychologii, učí makléře i samoprodejce chytré realitní strategie. Jak prodat nemovitosti rychleji, bezpečněji a za nejvyšší cenu.

0
+
Let zkušeností
0
+
Úspěšných transakcí
0
+
Spokojených klientů
Komentáře